Cecinović, Jakov

Cecinović, Jakov, svećenik i pjesnik (Juršići, 18.VII.1885 - Ara di Mezzo, Udine, 29.XII.1949). Nakon hrv. gimnazije u Rijeci pohađao je bogosloviju u Gorici, a zaređen je 25.IX.1910. nakon treće godine studija. Nakon četvrte godine imenovan je upraviteljem u kapelaniji Šajini, a potom je bio župnik u Barbanu i Medulinu. 

 

Do 1915., a manje između dvaju svjetskih ratova, pisao je eks-presionističku liriku s domoljubnim i duhovnim nijansama, koju je objavljivao u preporodnim glasilima i časopisima. Potpisivao se pseudonimom Jakša Deprofundis. U Šajinima je osnovao društvo katoličke mladeži Postojanstvo, s kojim je došao na proslavu 100. obljetnice rođenja biskupa Dobrile (16.IV.1912) u Tinjanu i Ježenju. U siječnju 1947. preselio se u Italiju, gdje više nije djelovao kao svećenik. Živio je u Genovi, Savoni i Ari di Mezzu kraj Udina.

R., Istarska enciklopedija