Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre (HDLU Istre)

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre (HDLU Istre), udruga profesionalnih lik. umjetnika, osnovana 1987. u Puli kao Društvo likovnih umjetnika Pule (DLUP). Prvi predsjednik bio je Martin Bizjak. Današnji naziv dobiva 1992. Okuplja preko 150 članova iz cijele Istre. Članstvo nije uvjetovano lik. naobrazbom, premda je većina članova završila lik. akademije ili druge visoke škole za lik. izobrazbu.