Tamburica

Tamburica (tambura, tur. tamburi, preko arap. tambar, iz perz. tabyr), kordofono glazbalo s dvjema žicama, nar. glazbalo ćićarijskih Istrorumunja. U Žejanama je nazivaju cindrom (lat. cithara, prema grč. κɩϑάρα).

Polku izvodi Anton Sanković, cindra.
download mp3