Tunel Učka

Tunel Učka, cestovni podzemni prolaz prokopan kroz planinu Učku na cesti Matulji-Lupoglav. Koncepcija cestovne mreže Istre izložena je u Regionalnom prostornom planu Istre, a nositelj izradbe bio je Urbanistički institut Hrvatske.