Istarski demokratski sabor (IDS)

Istarski demokratski sabor (IDS; tal. Dieta Democratica Istriana, DDI), parlamentarna stranka osnovana u Puli 14.II.1990. To je regionalna liberalna stranka lijevoga centra koja zastupa načela poštivanja ljudskih prava i sloboda, regionalizma i povijesnih osobitosti Istre, privatnoga vlasništva i antifašizma.