Istarski etnomuzikološki susreti

Istarski etnomuzikološki susreti, znan. i stručni etnomuzikološki skup, koji se od 2000. održava u Roču, u organizaciji Kulturno-umjetničkoga društva Istarski željezničar i sa stručnom potporom Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba.

Svrha im je povezivati i poticati etnomuzikološka i etnoorganološka istraživanja istar. multikulturalnosti. Započeli su kao okrugli stol, a do 2003. prerasli su u dvodnevni skup sa znan. i stručnim izlaganjima i raspravama. Sudionici skupa nastoje uspostaviti suradnju između mjesnih istraživača istar. glazbe, stručnjaka uključenih u primijenjeni rad i akademskih znanstvenika, dijalog između različitih akademskih predaja i istraživačkih sredina – ponajprije hrvatskih, slovenskih i talijanskih, te između etnomuzikologa i stručnjaka srodnih disciplina, poput etnologije, kulturne antropologije, folkloristike i muzikologije. Tema su prvoga susreta, održanoga 25.VIII.2000., bila glazbala iz obrtničkih radionica u njihovu folklornom kontekstu, poglavito proizvodnja i rasprostranjenost glazbala udomaćenih na određenom području, njihovi izvođači i glazb. izrazi vezani za pojedina glazbala. Na drugome susretu održanom 12.V.2001. raspravljalo se o uporabi harmonike i dr. tvorničkih glazbala u mjesnoj glazb. praksi. Temom trećih susreta održanih 10. i 11.V.2003. bila je zaštita tradicijskoga glazbovanja. Razmotreni su modeli i osnovni prijepori pri zaštiti predajnoga glazbovanja, primjeri zaštite različitih predajnih glazb. repertoara, stilova izvođenja, načina prenošenja i usvajanja glazb. znanja te konteksta izvođenja, promjene glazb. predajâ uvjetovane novim tehničkim i društv. izumima te slojevitost istar. predajne glazbe, njezino dokumentiranje i mogućnosti zaštite. Prilozi s prvih dvaju susreta objavljeni su u zborniku Istarski etnomuzikološki susreti 2000–2001 (Roč 2002). Urednici su N. Ceribašić i I. Greblo, izdanje je trojezično (na hrv., slov. i tal. jeziku) s engl. sažetcima i podatcima o autorima priloga; izdavač je Kulturno-umjetničko društvo Istarski željezničar.

N. Ceribašić