Roč, panorama, (snimio Vladimir Bugarin mlađi), 2022.

Roč

Rȍč (tal. Rozzo), naselje u središnjem dijelu Istre (45°24′N; 14°3′E; 334 m nadmorske visine); 187 stanovnika (2021.); grad Buzet.

Leži na brežuljku 8 km jugoistočno od Buzeta, uz državnu cestu (D44) Buzet – Lupoglav. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, stočarstvo (mljekara); mlin, ljevaonica.

Stanovnik je Rȍčan, stanovnica Rȍčanka i Rȍšćica, a pridjev rȍčki.

Vjerojatno naselje prapovijesnih Histra. Kontinuitet naseljavanja od neolitika potvrđuju mnogobrojni nalazi gradinske keramike. U izvorima se spominje kao Ruz (1064.) i Ronz (1102.), kaštel u sastavu Istarske marke.

U Roču i okolici (Rim) otkriveni su rimski nalazi (stele). Iz ranokršćanskog su doba ostatci crkve sv. Maura i krstionice iz V.–VI. st. Od srednjovjekovnog kaštela očuvana je samo kula na sjevernoj strani naselja. Zidine s kulama, puškarnicama i dvojnim gradskim vratima građene su nakon 1421.

U romaničkoj kapelici sv. Petra (poslije Sv. Rok) s upisanom polukružnom apsidom sačuvani su ostatci dvaju slojeva zidnih slika: stariji ciklus sv. Pavla djelo je nepoznatog majstora iz XIV. st., a mlađi, Maiestas Domini i apostoli, domaćega majstora iz druge polovice XV. st. Župna crkva sv. Bartula više je puta dograđivana; iz 1495. gotičko je svetište s mrežastim svodom (glagoljski nadnevak). Uz crkvu je zvonik (XV.–XVI. st.). U crkvi sv. Antuna opata (presvođena u XIV.–XV. st.) otkriven je Ročki glagoljski abecedarij, grafit datiran oko 1200. Na trgu, uz crkvu, ističu se renesansna kuća iz 1475., maniristička palača s portalom i gradska loža iz XVIII. st.

Roč je od XIII. st. jako središte glagoljske književnosti, u kojem djeluju glagoljaši Šimun Greblo, Juri Žakan, Jeronim Greblo (Greblić), Ivan Benčić; među ostalim knjigama tu se čuvaju Brevijar Vida Omišljanina i Misal Bartola Krbavca. Očuvane su zbirke Ročki pergamenti, administrativna korespondencija XVI.–XVIII. st., Kvaderna bratovštine sv. Bartula i Ročkoga komuna (1523–1626), te Ročki misal iz XV. st., danas u Kopenhagenu. U prostoru gradskih vrata (Vela vrata) uređen je lapidarij (rimski spomenici, mletački top), a u tzv. oružarnici u blizini smještena je Glagoljska tiskara "Juri Žakan", u kojoj je "ročka pretiskalnica", replika tiskarske preše Johanna Gutenberga.

U Roču se od 1973. održavao Ročki glagoljaški biennale, a tu je i sjedište Male glagoljske akademije "Juri Žakan". Tradicionalni međunarodni susret svirača dijatonskih harmonika (trieština) Z armoniku v Roč održava se druge nedjelje u svibnju.

Od Roča do Huma uređena je Aleja glagoljaša, spomen-obilježje glagoljašima i glagoljaštvu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply