Istarski ugljenokopi Raša

Istarski ugljenokopi Raša, rudarsko poduzeće, nakon II.svj. rata obuhvaćalo je niz rudnika (Labin, Ripenda, Vinež, Koromačno, Raša, Tupljak) u zajedničku proizvodno-tehnol. cjelinu.