Termoelektrana Plomin, (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Neven Lazarević), 2018.

Termoelektrana Plomin

Termoelektrana (TE) Plomin, termoelektrana koja se nalazi u vrhu Plominskoga zaljeva, podno Plomina.

Ima dva bloka: TE Plomin 1 (A), u pogonu od 1969. do 2017., i TE Plomin 2 (B), u pogonu od 2000.

Gorivo je za rad obaju blokova uvozni kameni ugljen, ogrjevne moći od 24,0 do 29,3 MJ/kg, sa sadržajem sumpora od 0,3 do 1,4 %, a zamjena je za ugljen iz Raških ugljenokopa, za koji su prvotno bila projektirana oba bloka. Ugljen se nabavlja na svjetskom tržištu i dovozi brodovima tipa Panamax, nosivosti od oko 70 000 tona (t), do novoga pristana, gdje se iskrcava i sustavom zatvorenih trakova doprema do otvorenoga deponija, kapaciteta 220 000 t. Prvi brod, koji je uplovio u novi pristan 8.X.1999. bio je North Prince.

Za proizvodnju pare upotrebljava se sirova voda s izvora Bubić jame, koja se demineralizira, a kao rashladna voda za potrebe obaju blokova morska voda. Blok TE Plomin 1, sa snagom od 120 MW u pogonu je od 1969. Generator pare Bloka 1 (A) je jednocijevni kotao Sulzer, s prisilnim protokom maksimalnoga trajnoga kapaciteta od 385 t/h svježe pare (135 bar i 535ºC), sa 16 plamenika u 4 razine. Turbina tipa TK 120, sa snagom od 125 MW, izrađena je po engleskoj licenci, akcijska je s trima odvojenim kućištima i međupregrijanjem te sa 6 nereguliranih oduzimanja. Turbogenerator proizvođača Dolmel, nazivne snage od 150 MVA, faktora snage od 0,8 i napona od 13,8 kV, izravno je spojen na blok-transformator od 13,8/121 kV. Rasklopno postrojenje od 110 kV ima 4 vodna, 1 generatorsko, spojno i mjerno polje te polje opće potrošnje. Radi mogućnosti rada s niskosumpornim uvoznim ugljenom novi elektrofilter izgrađen je 1998. U sklopu revitalizacije bloka zamijenjen je cijevni sustav, a 2003. rekonstruiran sustav vođenja Bloka 1 sa Siemens-Teleperm XP. Rad TE Plomin 1 obustavljen je nakon požara 2017.

Odluka o izgradnji TE Plomin 2, snage 210 MW, donesena je 1984., a u srpnju 1985. potpisan je ugovor sa zajednicom domaćih izvođača INGRA, te su radovi ubrzo započeli. Godine 1986. donesena je odluka o izgradnji postrojenja za odsumporavanje. Radovi se nisu odvijali planiranim tempom, pa je Vlada 1992. zadužila Hrvatsku elektroprivredu (HEP) da dovrši izgradnju TE Plomin 2. HEP i RWE Energie iz Essena osnovali su 1996. TE Plomin d.o.o., zajedničko mješovito društvo za završetak gradnje i eksploataciju TE Plomin 2, koju su i dovršili 1999.

Osnovu Bloka 2 (B) čine jednocijevni protočni kotao s prisilnom cirkulacijom tipa Sulzer, kapaciteta od 670 t/h svježe pare (147,4 bara 535ºC), s 24 plamenika u 6 ravnina, te kondenzacijska turbina, s međupregrijanjem, proizvedena u Tvornici parnih turbina – ABB Karlovac. Turbina je dvokućišna, s kombiniranim visokotlačnim i srednjotlačnim kućištem te dvoizlaznim niskotlačnim kućištem, sa sedam nereguliranih oduzimanja. Turbogenerator proizvodnje Končar trofazni je dvopolni, hlađen vodikom, sinkroni, nazivne snage od 247 MVA, faktora snage od 0,85 i napona od 13,8 kV. Proizvedena se energija preko blok-transformatora od 13,8/240 kV predaje u 220 kV mrežu. Veza s elektroenergetskim sustavom Hrvatske ostvarena je rasklopnim postrojenjem od 220/110 kV. Izgrađeno je postrojenje za odsumporavanje, koje tzv. mokrim postupkom ispire dimni plin suspenzijom vapnenca radi uklanjanja SO2, SO3, HCl i HF, uz stvaranje gipsa CaSO4. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih tehnoloških voda, s kapacitetom od 50 m3/h zajedničko je za oba bloka. TE Plomin 2 sinkronizirana je prvi put na mrežu 14.IX.1999., a 2.XII.1999. svečano je puštena u rad. Komercijalna proizvodnja započela je 21.V.2000.

Društvo TE Plomin d.o.o. pripojeno je 1.VIII.2017. HEP-u d.d., a poslovanje se nastavlja u okviru društva HEP – Proizvodnje d.o.o.

Blok B ima uređaj za uklanjanje oksida dušika iz dimnih plinova dovršen je i pušten u rad 2017. Modernizacijom niskotlačnog dijela turbine i aktivnostima kapitalnog remonta na ostalim dijelovima sustava provedenim 2017., ostvareno je poboljšanje unutrašnjeg stupnja iskoristivosti turbine čime je nominalna snaga turboagregata povećana na 217 MW.

TE Plomin je jedina termoelektrana na ugljen u Hrvatskoj, a planirano je da do 2033. prestane s takvim načinom proizvodnje jer se Hrvatska obvezala na smanjenje emisije ugljika za 45 % i prestanak korištenja ugljena kao fosilnoga goriva do te godine.

Prema Prostornom planu Istarske županije predviđena je izgradnja trećeg bloka, TE Plomin 3 ili Plomin C, a radio bi na plin ili obnovljive izvore energije.

https://www.hep.hr/proizvodnja/termoelektrane-1560/termoelektrane/te-plomin/1563

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Boris Markovčić i dr., Razvoj elektrifikacije Hrvatske, Zagreb 1984.; Josip Moser, Pregled razvoja elektroprivredne djelatnosti u Hrvatskoj 1875–2000, Zagreb 2003.; "TE Plomin", mrežne stranice Hrvatske elektroprivrede, https://www.hep.hr/proizvodnja/termoelektrane-1560/termoelektrane/te-plomin/1563, pristupljeno 2. 12. 2023.

Slučajna natuknica

Maras, Igor