Usper (Spongia) Francesco

Usper (Sponga, Spongia, Sponza, Sponga detto Usper), Francesco, skladatelj i orguljaš (? Poreč, oko 1560/61 – Venecija, 24.II.1641). U mladosti je služio kao svećenik u Kopru, a u Veneciju je došao prije 1586.

Objavio je pet samostalnih zbirki, sve u Veneciji. Prvi tiskani opus Ricercari et arie francesi a quattro voci (1595) potpisao je kao učenik A. Gabrielija i posvetio ga svojemu zaštitniku, venecijanskomu odvjetniku Lodovicu Usperu. Preuzevši prezime svojega zaštitnika, prihvatio je različite službe u bratovštini San Giovanni Evangelista (orguljaš 1596–1607; potom kapelan, pa zborovođa te upravitelj 1626–41., administrativni službenik 1631–41). Privremeno je bio orguljašem u crkvi San Salvatore (1614–15) i bazilici sv. Marka (1622–23). Zbirka Il primo libro de madrigali a cinque voci (1604) u kasnorenesansnom je stilu. Svjetovni su mu madrigali objavljeni u dvjema sjevernoeur. antologijama (Nürnberg 1604; Kopenhagen 1606), a u venecijanskim antologijama (1624., 1625) zastupljen je s nekoliko moteta. Zbirku Messa e salmi da concertarsi nell’organo. Et anco con diversi stromenti, a cinque voci, et insieme sinfonie & motetti a una, due, tre, quattro, cinque, & sei voci (1614) posvetio je porečkom biskupu L. Tritoniju. U zbirci Compositioni armoniche nelle quali si contengono motetti, sinfonie, sonate, canzoni, capricci a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voci Et in fine la battaglia a 8, per cantar & sonar (1619) objavio nekoliko instrumentalnih skladbi (sonate, simfonije, capriccia), koje su zamijetili najraniji povjesničari barokne venecijanske glazbe. Skladbu Sinfonia prima a 8 iz te zbirke A. Einstein proglasio je pretečom concerta grossa. Posljednji opus Salmi vespertini per tutto l’anno, parte a doi chori, parte concertati al’uso moderno, & parte alla breve, come si cantano nelle capelle de prencipi, a 4, 5, et otto voci (1627) svojevrsna je suma njegova skladateljstva, u kojem su skupljeni psalmi u modernom ali i starijem stilu. Za zagubljeni rekvijem u čast Cosima II. Medicija, što ga je skladao s C. Monteverdijem i G. B. Grillom, napisao je stavke Gradual i Tractus. Uz V. Jelića bio je najistaknutiji skladatelj ranoga baroka, rodom iz hrv. krajeva, koji je živio i radio izvan domovine.

LIT.: E. Selfridge-Field, Venetian Instrumental Music from Gabrieli to Vivaldi, Oxford 1975; E. Stipčević, Francesco Sponga Usper, mletački glazbenik iz Poreča, Zagreb 1990.

E. Stipčević