Velikanje, Josip

Velikanje, Josip (Jožef), svećenik i narodni preporoditelj (Srednja Kanomlja kraj Idrije, 18.III.1843 – Idrija, 29.X.1921). Goričku bogosloviju pohađao je 1866–70. na poziv biskupa Jurja Dobrile, a zaređen je 1870. za svećenika Porečke i pulske biskupije.