Vidalice

Vidalice, aerofono drveno narodno glazbalo, koje se tako naziva u Buzeštini, Pazinštini i Poreštini, a duplicama ili sviralama u Barbanštini i Žminjštini, volaricama ili dvojnicama u Labinštini, ovčaricama u Vodnjanu, šurlama u Roveriji (gdje se šurle nazivaju sviralama), dvojkinjama na Krku te dvojnicama na Cresu.

Balun izvodi Josip Rudan, dvojnice.
download mp3