Izola

Izola (tal. Isola), grad na poluotoku, u ravnici između Kopra i Pirana (45°32′N; 13°40′E; 15 m nadm. vis.); 10381 st. (2002), sjedište općine. Povijesna jezgra na nekadanjem je otoku, koji je od XVIII. st. povezan s kopnom; od poč. XX. st. grad se širi prema jugu, nakon II. svj. rata i dalje na predjele Livade (blokovi kuća), naselje Jagodje (2153 st., 2002) (kuće) i ind. zonu Polje.