Jadransko more

Jadransko more (Jadran), dio Sredozemnoga mora između Dinarida i Apeninskoga poluotoka. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok, gdje se kroz Otrantska vrata spaja s Jonskim morem. Površina mu iznosi 138595km2, duljina 783km, prosječna širina 248,3km, a prosječna dubina 173m.