Volčić, Jakov (Volčič, Jakob)

Volčić, Jakov (Volčič, Jakob), svećenik i preporoditelj (Gorenja Vas kraj Škofje Loke, 14.VI.1815 – Zarečje kraj Pazina, 10.XI.1888). Jedan je od prvih prikupljača folklorne građe, istraživač i prepisivač glagoljskih rukopisa i natpisa, širitelj preporodnih ideja, »slovenski ilirac«, suradnik hrvatskih i slovenskih listova (Naša sloga, Novice, Slovenske besede, Slovenski glasnik, Liburnijske besede). Završio je pedagogiju i retoriku u Karlovcu, filozofiju u Ljubljani, gdje je nastavio i bogosloviju, da bi je završio u Gorici. 

Nakon kraćeg boravka u Gročani, pune 44 godine kao župnik i kapelan službovao je po mjestima srednje i istočne Istre: u Pazinu (1844–47), Voloskom (1847–51), Veprincu (1851–55), Zarečju (1855–62., 1872–82), Kastvu (1862–71), Cerovlju (1871–72., 1882–86). Nakon umirovljenja povukao se u Zarečje. Bio je pristaša ideja ilirizma, no bez većega sudjelovanja u političkome životu. Prema svjedočanstvu mnogih suvremenika (npr. A. Kalca), isticao se kao »vatreni rodoljub«, no »tihoga djelovanja u narodu«. Surađivao je i dopisivao se s mnogim istaknutim ličnostima javnog i kulturnoga života (Hrvatima, Slovencima i Talijanima), npr. s Carlom De Franceschijem, G. Koblerom, K. Jelušićem, A. Kalcem, A. Janežićem, J. Bleiweisom, I. Macunom, M. Sabljarom, Š. Ljubićem, M. Majar-Ziljskim, B. Šulekom, F. Kurelcem, I. Kukuljevićem, V. Spinčićem i dr. Kao zanesenjak, ali i stručni prikupljač arhivskih dokumenata (napose glagoljskih) i folklornoga blaga, osim izvornika, poslao je spomenutim istraživačima starina mnoge prijepise i transliteracije tekstova. Time je obogatio rukopisne zbirke Arhiva HAZU u Zagrebu. Najzaslužniji je skupljač usmenih pripovijedaka i pjesama u Istri (M. Bošković-Stulli). Dio te građe tiskan je u knjizi Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u Istri i na Kvarnerskih otocih (Trst 1880., Opatija 1924), no najvećim se dijelom čuva u znanstvenim ustanovama u Zagrebu i Ljubljani.

LIT.: M. Bertoša, Pisma Jakova Volčića Kazimiru Jelušiću (1876–1888), VHARP, 1969, 14; isti, Kulturno-prosvjetna nastojanja u Pazinu i okolici prema pismima Jakova Volčića (druga polovica XIX.stoljeća), Istarski mozaik, 1969, 7, 5; isti, Jakov Volčić i njegova prepiska s kulturnim radnicima u Hrvatskoj u drugoj polovini XIXstoljeća, Historijski zbornik, 1970–1971, 23–23; J. Fikfak (urednik), Jakob Volčič in njegovo delo: Zbornik prispevkov in gradiva / Jakov Volčić i njegovo djelo: Zbornik priloga i građe, Pazin–Ljubljana 1988.

Miroslav Bertoša, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE