Volčić, Jakov (Volčič, Jakob)

Volčić, Jakov (Volčič, Jakob), svećenik i preporoditelj (Gorenja Vas kraj Škofje Loke, 14.VI.1815 – Zarečje kraj Pazina, 10.XI.1888). Jedan je od prvih prikupljača folklorne građe, istraživač i prepisivač glagoljskih rukopisa i natpisa, širitelj preporodnih ideja, »slovenski ilirac«, suradnik hrvatskih i slovenskih listova (Naša sloga, Novice, Slovenske besede, Slovenski glasnik, Liburnijske besede). Završio je pedagogiju i retoriku u Karlovcu, filozofiju u Ljubljani, gdje je nastavio i bogosloviju, da bi je završio u Gorici.