Vukušić, Stjepan

Vukušić, Stjepan (Stinica kod Senja, 11. IX. 1931), pjesnik, pripovjedač i jezikoslovac. Jedan od najistaknutijih pisaca iz Istre u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Osnovnu je školu završio u Jablancu, gim­naziju u Senju, a Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je stekao i dok­torat filoloških znanosti. Predavao je u krčkoj gimnaziji, a od 1965. na Pedagoškoj akademiji u Puli i na Pedagoškom, odnosno Filozofskom fakultetu, od 1984. kao redoviti sveučilišni profesor.