Ivezić, Stjepan

Ivezić, Stjepan (Petrinja, 10. XII. 1900 - Pula, 2. VII. 1967), prosvjetni djelatnik i publicist. Diplomirao 1925. za učitelja fizike i kemije na Visokoj učiteljskoj školi u Zagrebu.

Službovao diljem Savske banovine, mahom u građanskim školama, kao predavač, metodičar i ravnatelj. Promicao i popularizirao znanost, surađivao u periodici. Između dvaju ratova objavio je knjige: "Kemijski pokusi" (s Mijom Filajdićem, 1933), "Tesla, ponos naše nacije" (1936) i "Znameniti fizičari" (1938). Od 1941. do 1943. radio u požeškoj gimnaziji. Tijekom II. svjetskog rata, iz domobranstva je prešao partizanima te vodio školu za buduće učitelje, među kojima i Istrane. Bio je prvi ravnatelj Prve gimanzije u Osijeku 1945. gdje je pokrenuo "Školske novine". S Jankom Herakom objavio je novo izd. "Kemijskih pokusa" (1946), a 1948. premješten je u Novu Gradišku. Na vlastiti zahtjev 1951. prešao je u Pulu te radio u gimnaziji "Branko Semelić" . Od 1952. do umirovljenja 1959. radio je u Mornaričkoj strojarskoj školi. Sudjelovao je u osnivanju Društva "Naša djeca", izviđačke organizacije, Narodne tehnike, Društva izumitelja, Narodnog sveučilišta itd. Sa suprugom Ljubicom Ivezić i suradnicima pokrenuo je časopis "Istarski borac" , a jedan je i od osnivača  časopisa "Istarski mozaik". U Puli i Zagrebu objavio je stručna izdanja: "Eksplozivi" (1950), skripta "Kemija", "Fizikalni rječnik" (1959), "Nobel i nobelovci" (1965), "Leksikon nobelovaca, 1901-1964." (1965) i "Farmakološki rječnik" (1967).

LIT.: (m.), Stjepan Ivezić: "Leksikon nobelovaca", u: "Istarski mozaik", br. 1-2 (1965.); Milan Šebelić, U spomen Stjepanu Iveziću, u: "Istarski mozaik", br. 4-5 (1967.); privatna arhiva Zorana Ivezića
B. D. Biletić