Barbalić, Fran

Barbalić, Fran, pedagog i povjesničar (Baška na Krku, 30.I.1878 – Zagreb, 26.VII.1952). Učiteljsku školu završio je u Kopru 1897. Položio je ispite osposobljenja za pučke škole s hrvatskim (u Kopru 1899) i njem. nastavnim jezikom (u Ljubljani 1907). Radio je kao privremeni učitelj u Pićnu (1897–1902), a kao stalni nadučitelj u Bermu (1902–12). Potom je bio kotarski škol. nadzornik (1913–19) za hrv. škole puljskoga i porečkoga kotara te je djelovao na unaprjeđenju hrv. škola u Istri.