Acta Histriae

Acta Histriae, pov. časopis koji izlazi u Kopru od 1993. Osnovalo ga je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, a od 1996. suizdavač je časopisa Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije iz Kopra.

Od 1999. redovito izlaze po dva sveska godišnje (1993–2003. izišlo je 16 sv.). Objavljuje znanstvene i stručne priloge s međunarodnih znanstvenih skupova što su ih priredili suizdavači u suradnji s međunarodnim sveučilišnim i znanstvenim ustanovama, te izvorne znanstvene članke s područja povijesti znanosti, osobito pravne povijesti, koji su tematikom vezani poglavito za sjevernojadransko područje. Članci se objavljuju na slovenskom, hrvatskom, talijanskom, engleskom i drugim jezicima. Odgovorni je urednik od početka Darko Darovec. Časopis izlazi u okviru Založbe Annales.

D. Darovec, Istarska enciklopedija

http://zdjp.si/en/cat/zaloznistvo/periodika/acta-histriae/