Lošinjska plovidba

Lošinjska plovidba, brodarsko poduzeće osnovano 20. XII. 1958. u Malom Lošinju spajanjem bivših "Obalne plovidbe Rijeka" i "Lošinjske plovidbe Mali Lošinj". Flota društva se u početku sastojala od 38 malih drvenih brodova. Upriličila je redovne linije po Sredozemnom moru, za Grčku i Tursku, zatim za sjevernu Afriku (Libija, Alžir).