Tommasini, Giacomo Filippo

Tommasini, Giacomo Filippo (zapisan i kao Tomasini, op. ur; lat. Jacobus Philippus Tomasinus), svećenik i znanstvenik  (Padova, 1595 - Venecija, 1655). Bio je doktor teologije, polihistor, pisac filozofskih i nabožnih djela, biografija, eruditskih bibliografija, kataloga i »tabula«. Potomak je stare plemićke obitelji. 

Za Istru je važan kao dugogodišnji biskup novigradske dijeceze (1641-55), a poglavito kao pisac kompleksne horografije o Istri De Commentari storici geografici della Provincia dell'Istria, libri otto (1641). Djelo je nastalo na temelju znan. istraživanja, prikupljanja arhivskih i knjižnih podataka, ali i na temelju obilazaka Istre, proučavanja svakodnevnoga života njezinih stanovnika, njihovih običaja, načina obrade zemlje, ubiranja plodova, vjerovanja, predrasuda i praznovjerja, te flore, faune, geologije i sl. To je multidisciplinarno djelo koje je istodobno i prilog povijesti, etnologiji, antropologiji, sociologiji, i mentalitetu ljudskih skupina, prilog poznavanju tadašnjeg istarskoga društva i prirodnog okoliša. Premda autorstvo neprijeporno pripada Tommasiniju, puno mu je podataka prikupio P. Flego. Na nekoliko je mjesta T. izravno unio njegove tekstove, što je i sam istaknuo navodeći pomagačevo ime. Tommasinijevo djelo objavio je u časopisu Archeografo Triestino (1837., 4) D. Rossetti. On je kratio dijelove izvornika koje je držao suvišnima, usto i prilagođavao Tommasinijeve izričaje tal. jeziku XIX.st. Pritom su mnogi hrvatski izričaji i pojmovi krivo transkribirani i postali neprepoznatljivi, a mnogi su zanimljivi podatci izbačeni, pa je djelo izgubilo na cjelovitosti i vjerodostojnosti. Služeći se Tommasinijevim radom, svoje je djelo o Istri nekoliko desetljeća poslije sastavio tršćanski liječnik P. Petronio.

LIT.: F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Udine 1991; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Pula 1995.
M. Bertoša, S. Bertoša, Istarska enciklopedija