Matejčić, Fran

Matejčić, Fran, klasični filolog (Pazin, 10.I.1851 – Pazin, 22.IX.1935). Pohađao je njem. gimnaziju najprije kod franjevaca u Pazinu, potom u Trstu, završio studij klas. jezika u Grazu, uzdržavajući se uglavnom sam. Bio je profesor na njem. gimnaziji u Pazinu.