Delbianco, Luciano

Delbianco, Luciano, inženjer elektrotehnike, političar, glazbenik (Pula, 10.VI.1954. - Zagreb, 29.IX.2014.). Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Puli, a na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirao i magistrirao elektroenergetiku, odnosno elektrotehniku. Prvi posao dobio je 1978. u  tehničkom odjelu pulske Elektroistre, gdje je radio do 1989. Doktorirao je 1998. na zagrebačkom Elektrotehničkom fakultetu na temu Doprinos istraživanju utjecaja otpornog uzemljenja zvjezdišta na visine prenapona i na sistem zaštitnog uzemljenja u razdjelnim mrežama