Gortan, Vjekoslav

Gortan, Vjekoslav, pravnik (Beram, 7.X.1892 - Zagreb, 27.VII.1966). Po završenoj gimnaziji u Pazinu 1912., polazio je Zadružnu školu u Ljubljani. Studij prava započeo je 1913. u Beču, a nakon I.svj. rata nastavio u Zagrebu, gdje je 1928. i doktorirao.