Bolanča, Hinko

Bolanča, Hinko, arhitekt (Krapanj, 18.I.1911 – Pula, 19.III.1992). Na Arhitektonskom odsjeku Umjetničke akademije u Zagrebu diplomirao 1940. kod D. Iblera. Bio sudionikom urban. seminara ZAVNOH-a 1944–45., potom tehn. rukovoditelj Sekretarijata za građevinarstvo u Puli 1947–52. Do 1956. bavio se brodskim interijerima u Uljaniku, a 1956–60. bio direktorom projektnoga poduzeća Istra iz Pule.

Važnija su mu izvedena djela: rekonstrukcija hotela Rivijera u Puli (1950), samački domovi u Puli i Labinu (1953), tipske stambene jednokatnice u Podlabinu, a vjerojatno i u Puli i Čepiću (1953–54), motel u Limskom kanalu (1954–55), stara ambulanta na Verudi u Puli (1956), stambeno-poslovne zgrade u Puli u Istarskoj 7 (1956), u Marulićevoj 41/43 (1957) i na uglu Carrarine i Ul. Castropola (1958) te Ekonomska škola u Puli (1959). Dobitnik je Nagrade »Viktor Kovačić« za životno djelo 1977.

 

LIT.: A. Rubbi, Arhitekti modernog pokreta u Istri, biografska građa, Pula 1997.

B. Nefat