Gavardo, Alessandro

Gavardo, Alessandro, književnik i pravnik (Kopar, 1732 - Venecija, 18.I.1818). Studij prava završio je na Sveučilištu u Padovi. 

 

Bio je vrstan i plodan pjesnik, isprva arkadijskoga, potom prosvjetiteljskoga ugođaja. Gl. mu je djelo La Rinaldeide, ossia il Lanificio di Carlisburgo, herojskokomičan ep (djelomično objavljen 1946), pisan pod utjecajem T. Tassa i napose A. Tassonija, u kojemu je duhovito oslikao koparsko društvo svojega vremena. Okosnica su sadržaja zbivanja oko stvarnog i neslavno završena pokušaja G. R. Carlija, autorova prijatelja, da podigne veliku vunaru. Iako ima i pustolovina te lirskih i elegičnih scena, u epu prevladavaju komični i karikaturalni elementi: u zbivanja su uključeni i likovi nekih koparskih uglednika, koji su - u duhu knjiž. žanra - izvrgnuti poruzi. Djelo završava XVIII. pjevanjem. G. je bio i članom rim. Akademije Arcadije, »pastir« imenom Assionico Idruntino.

A. Pellizzer, Istarska enciklopedija