Lonza, Benedetto

Lonza, Benedetto, arheolog i povjesničar (Kopar, 24.VII.1904 - Trst, 10.XI.1971). Licej je završio u Kopru, a pedagogiju diplomirao u Torinu. 

 

Od 1935. u Kopru poučavao povijest i filozofiju u gimnaziji te istodobno bio kustos Gradskoga muzeja i ravnatelj Općinske knjižnice (1939-52), nakon čega je otišao u Italiju, gdje je nastavio nastavnički rad u Trstu. Od 1963. radio je u službi zaštite spomenika u Trstu, gdje se bavio i langobardskim materijalom u Čedadu. God. 1970. osnovao je Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia. Bio je strastven ljubitelj zavičajne povijesti i posebice arheol. istraživanja. Ostavio je poveći broj neobjavljenih bilješki, od kojih su neke posmrtno objavljene u Trstu: La dedizione di Trieste all'Austria (s L. Parentinom, 1973), Appunti sui castellieri dell'Istria e della provincia di Trieste (1977), La ceramica del castelliere degli Elleri (1981).

L. Decarli, Istarska enciklopedija