Boškarin

Boškarin (furlanski boscarin: neobrađeni štap i ime goveda), najrašireniji istar. narodni naziv za govedo istarski podolac. Drugi su uobičajeni nazivi bakin, mandula, sivo, istro, srnela. To je govedo bilo vrlo rašireno u Istri do sred. XX.st., a od tada postoji samo nekoliko stotina primjeraka.