Bradetić, Ivo

Bradetić, Ivo, gosp. pisac (Klenovšćak kraj Buzeta, 22.XII.1892 - Lovran, 18.VII.1958). Završio je 1914. Državnu trgovačku školu u Sušaku, gdje je bio politički angažiran u skupini jugosl. orijentirane mladeži, pa je zato i udaljavan iz škole.