Vončina, Karlo

Vončina, Karlo, veterinar (Gorica, 27.III.1899 - Rijeka, 15.IX.1956). Diplomirao je 1933. i doktorirao 1937. na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu. 

 

Radio je kao asistent u Zavodu za nauku o zaraznim bolestima toga fakulteta (1934-39), u državnom bakteriološkom i serološkom zavodu u Križevcima (1939-41), potom u Osijeku, u odjelu za veterinarsku epidemiologiju Higijenskoga zavoda, i u dijagnostičkome laboratoriju gradske klaonice. God. 1947. u Rijeci je osnovao veterinarsku dijagnostičku stanicu i bio njezinim prvim ravnateljem. Vrstan organizator, veterinarski stručnjak, posebno je pridonio suzbijanju bruceloze-malteške groznice u Istri.

F. Putinja, Istrska enciklopedija