Pazinština

Pazinština, zemljopisno-povijesni naziv središnjega dijela Istre, površine oko 320 km2; glavno je naselje Pazin, središte područja oko toka Pazinčice i njezina ponora (Pazinska jama). Čine ju brdovit krški reljef na vapnenačkoj podlozi i crvenici južno od Pazina (Stari Pazin, Sv. Petar u Šumi), prijelazno područje na jugoistoku (Lindar, Gračišće i Pićan), flišno slijevno područje Fojbe i Borutskoga potoka s pritocima (Novaki Pazinski, Cerovlje, Borut, Gologorica) na sjeveroistoku te brdovito flišno područje sjeverno i zapadno od Pazina (Grdoselo, Kašćerga, Kršikla, Beram, Trviž, Karojba, Motovun). Vegetacija u većem njezinu dijelu gotovo je kontinentalna, kao i klima. Sredozemni utjecaji zamjetni su samo na rubnim područjima na zapadu i jugozapadu.