Buje-export d.d.

Buje-export d.d., poduzeće specijalizirano za vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Bujama i predstavništvom u Zagrebu. Od osnutka 1968. u sljedećih 25 godina dalo je vrlo velik doprinos ukupnoj robnoj razmjeni Istre s inozemstvom, posebice na području Buja, Umaga i Buzeta.