Potrošačko društvo

Potrošačko društvo, društvo u kojem su izbor i kredit lako dostupni, u kojem su društv. vrijednosti određene kupovnom moći i materijalnim vlasništvom te u kojem postoji želja za novim, suvremenim i uzbudljivim. Njegovo se postojanje povezuje s modernim industrijskim i suvremenim postindustrijskim društvima, no početci potrošačke kulture u višim se društv. slojevima u Europi pouzdano mogu pratiti od XVIII. st. S obzirom na većinsku seosku kulturu istarskog poluotoka, obilježenu poljodjelskom i stočarskom proizvodnjom poglavito za vlastite potrebe, a u znatno manjoj mjeri za razmjenu i prodaju, o potrošačkoj se kulturi u Istri u XIX. st. može govoriti samo u sklopu gospodarsko-društvenih značajki svakodnevice gradskoga stanovništva. I unutar te skupine potražnja je ovisila o novčanoj moći, pa je mogla biti ispod razine postojeće ponude ili je znatno premašivati te pritom postajati ovisnom o robi koja se na gospodarsko-društvenim uvjetima ograničeno istarsko tržište morala dopremati iz većih proizvodno-trgovačkih austrougarskih i udaljenijih središta. Prodor potrošaštva na istarsko selo povezan je s tehnološkom modernizacijom u drugoj pol. XIX. i poč. XX. st., kada su seljaci kod trgovaca nabavljali suvremena pomagala, ali u sve većoj mjeri i druge predmete za svakodnevnu uporabu.