Fraščić, Petar

Fraščić, Petar, svećenik glagoljaš (Lindar, prva polovica XV. st. - ?). U Lindaru je 1463. za kubedskoga župnika Matiju poluustavnom glagoljicom prepisao jedini poznati hrvatskoglagoljski psaltir s tumačenjima (Tlk psaltir)

 

Osim kanonskih psalama, sadržava i 151 apokrifni psalam te pet kantika (četiri starozavjetna i jedan novozavjetni). Psalamski je dio stariji, nastao prije najstarijih glagoljskih psaltira, a komentar je mlađi, napisan vjerojatno u primorskom čakavskom ambijentu. Pohranjen je u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču (Cod. slav. 77), a izdao ga je Josip Hamm (Der kommentierte glagolitische Psalter der Österreischischen Nationalbibliothek, Schriften der Balkankommission, Ling. Abt., XIX, Wien 1967) pod imenom Psalterium Vindobonense.

R., Istarska enciklopedija