Krnički porat (Krnička luka)

Krnički porat (Krnička luka, luka Krnica), morska uvala kraj Krnice (44°57′N; 14°3′E). Nalazi se na zapadnom ulazu u Raški zaljev, duboko se uvukla u kopno (dužina 1,8 km) a ulaz joj je okrenut na jugoistok, te je dobro zaštićena od bure i juga. Dubina mora na ulazu je 39 m, na sredini uvale 29 m.