Mitis, Silvio

Mitis, Silvio, povjesničar  (Cres, 10.VII.1853. - Pula, 8.XII.1934.). Školovao se na sveučilištima u Innsbrucku, Beču i Grazu. Bio nastavnik u talijanskoj gimnaziji u Zadru te predavao povijest i zemljopis na Gimnaziji Filangeri u gradiću Monteleone Calabro kraj Catanzara (1887.) i na Gimnaziji Giordana Bruna u Maddaloniju kraj Napulja. Obnašao je dužnost ravnatelja talijanske Realne gimnazije u Pazinu (1899.) i Ženskoga liceja u Puli (1905.). Umirovljen je 1923., nakon čega je živio u Trstu. 

 

Objavio je mnogo radova o istarskoj i dalmatinskoj prošlosti, a najpoznatiji je po proučavanju povijesti otoka Cresa. U svojim je člancima dao novi zamah regionalnoj historiografiji, pojačavši kritički pristup vrelima. Objavljivao je u časopisima AMSI, Pagine Istriane, Archeografo Triestino, Rivista Dalmatica, Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria i dr. Najvažnija djela: La Dalmazia ai tempi di Lodovico il Grande re d'Ungheria (1887), Frammenti di storia liburnica (1890), Il governo della repubblica veneta nell'isola di Cherso (1893).

LIT.: A. Cella, Silvio Mitis, AMSI, 1934, 46.
Slaven Bertoša, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena. 1. 2. 2005., IE