Parecag

Parecag (tal. Parezzago), raspršeno naselje na jugozapadu Koparskih brda (13°38′E; 45°30′N; 20 m nadm. vis.); 910 st. (2002). Smješteno je ponad doline Jernejskoga potoka, u zaleđu sečovljanskih solana u općini Piran