Popolano dell'Istria, Il

Popolano dell'Istria, Il dvotjednik za književnost, umjetnost, poljoprivredu, koji je izlazio od X.1850. do IX.1851. na 4 str. maloga formata (20 cm × 30 cm). Pokrenuo ga je Michele Fachinetti u Trstu, nakon što mu je propao pokušaj otvaranja tiskare u Istri. Odgovorni urednik bio je M. Weiss, sastavljač M. Fachinetti, suradnici su bili N. Maddonizza, T. Luciani, N. Gallo, M. Oplanich. 

Tiskan je u tiskari Weiss. Pisao je o različitim neposrednim problemima regije. Zastupao je liberalna stajališta pa su ga njemačke vlasti ometale cenzurom, naplatom jamstva određena za političke tiskovine, zabranom unošenja u Kraljevinu Lombardo-Veneto, te je ubrzo prestao izlaziti. Povremenik je 25.I. i 18.II.1851. objavio niz litografskih ilustracija, a 18.II., 26.VI. i 21.VII.1851. posebne priloge posvećene Istri.

Luciano Giuricin, Istarska encilklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE