Rogatica

Rogatica, arheološki lokalitet u južnoj Istri kraj Gočana. Obuhvaća ostatke prapovijesnog naselja (gradina) i antičke nalaze (nalaz natpisa iz II.-III. st.), a Boris Baćić je 1950. iskopao ostatke starokršćanske grobljanske trobrodne bazilike akvilejskog tipa, s kraja V. st. 

Arhitektonska dekoracija i kameni crkveni namještaj su iz V. i VI. st., a crkva je spaljena i srušena u VII. st. Groblje oblikovano oko crkve koristilo se i neko vrijeme poslije toga (nalaz »slavenskoga« keramičkog lončića praškoga tipa).

LIT.: B. Marušić, Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Pula 1995.
Robert Matijašić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE