Nežić, Dragutin

Nežić, Dragutin, biskup (Donja Reka kraj Jastrebarskoga, 29.I.1908 – Pula, 30.I.1995). Poslije realne gimnazije u Karlovcu završio je studij bogoslovije u Zagrebu, te je zaređen za svećenika 7.IX.1930. Isprva je bio kapelanom u Požegi, potom je nastavio studij na Gregorijani u Rimu (1932–35), gdje je postigao stupanj doktora teologije.