Zanigrad

Zanigrad, raštrkano napušteno selo na krškom rubu Podgorskoga krasa (45°30′N; 13°54′E; 260 m nadm. vis.); bez stanovnika (2002), općina Kopar. Na vapnenačkoj pećini iznad Hrastovske doline stoji kamenim pločama pokrivena crkva sv. Stjepana s freskama iz početka XV. st. (nastale pod padovanskim i mletačkim utjecajem) i zvonikom iz 1521. Iz istoga je doba i ostava srebrnoga novca, pronađena kraj Zanigrada. 

U blizini su ruševine nekadašnje utvrde. Pripadao je akvilejskom patrijarhatu, u mletačko su ga doba prisvajale različite koparske obitelji, a za austrijske i talijanske vlasti pripadao je općini Dekani. Zbog udaljenosti od glavnih centara i dijelom utjecaja željezničke pruge Kopar-Prešnica, koja ga dijeli napola, pretrpio je velika iseljavanja (u Trst između dvaju svjetskih ratova te u Trst i Australiju nakon II. svjetskog rata) i danas je prazno naselje.

LIT.: M. Ravnik, Bratje, sestre, strniči, zermani, Koper 1996.
Mirjam Požeš, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.