Zbirni center knjig

Zbirni center knjig, središte u kojem je bilo skupljeno konfiscirano knjižnično gradivo samostanskih knjižnica u Zoni B STT-a, sa sjedištem u Portorožu (vila Felicità). Nije poznat akt o osnutku. Po nalogu ministarstva za znanost i kulturu FNRJ stručno je povjerenstvo 18-29.VI.1949. pregledalo stanje knjižnih fondova pod upravom Vojne uprave Jugoslavenske armije te podnijelo izvješće i predložilo sastav skupine bibliotekara za popis konfisciranih knjižnih fondova. 

Centar je od 15.X.1949. vodio Roman Savnik. Popisano je bilo 12572 jedinice iz samostana (kapucinski u Kopru: 1627; franjevački u Kopru: 7468; franjevački u Strunjanu: 97; benediktinski na Krogu nad Sečovljem 305; benediktinski u Dajli: 3051). Istarski Okružni narodni odbor ukinuo je centar, pa su do srpnja 1953. knjige s Bujštine vraćene bujskom kotaru, a ostale predane koparskoj gradskoj knjižnici.

Ivica Pletikosić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.