Orlić, Grgo

Orlić, Grgo, svirač i graditelj narodnih glazbala (Gajana kraj Vodnjana, 9.III.1907 – Pula, 3.II.1985). Djetinjstvo je proživio u Orlićima, gdje je napravio i prvi mih.

Bio je ne samo izrađivač mihova koji su bili cijenjeni diljem Istre nego i vrstan mišničar (svirač) i dobar plesač. God. 1946. preselio se u Pulu, nastavio izrađivati mihove i mišnice i učlanio se u kulturno-umjetnička društva »Mate Balota« i Uljanik te u folk. skupinu Omladinske zadruge iz Pule. Kao mišničar često je pomagao društvima u Vodnjanu, Pazinu i Kanfanaru te Učeničkom kulturno-umj. društvu Neven Osnovne škole Šijana iz Pule. Posebno je njegovao istar. glazbenu baštinu među mladima, koje je poučavao u svirci miha (među njegovim je učenicima bila i mišničarka Melita Damijanić iz Kanfanara).

M. Marić