Campoformijski mir

Campoformijski mir, mirovni ugovor potpisan 17.X.1797. u mjestu Passariano u Furlaniji između austr. cara Franje II. i Napoleona, pobjednika ratnih pohoda na Apeninskom poluotoku. Naziv je, međutim, dobio po gradiću Campoformido (mlet. Campoformio), koji se nalazio na pola puta između Udina i Napoleonove vojske.