Čripnja

Čripnja, obla limena ili zemljana posuda za pripremu jela na otvorenom ognjištu. Sirovi se sastojci stave na ognjište ispod čripnje, a na nju se i oko nje nasipa žar i vrući pepeo s ognjišta.

Jela se tako peku i do nekoliko sati. Kruh se pod čripnjom peče tako da se tijesto položi na gole cigle na ognjištu, a meso, krumpir, plodovi mora i dr. na limeno dno s niskim rubom koje se naziva lamijera, lamarin, pleh, pokrov. Jela pripremljena pod čripnjom osobita su okusa.

T. Kocković