Podgaće

Podgaće, naselje na Ćićariji (45°25′N; 14°7′E; 500m nadm. vis.); 46 st. (2001), općina Lanišće. Smješteno je 1km sjeverozapadno od Lanišća, uz rub krškoga polja na lokalnoj prometnici Lanišće–Prapoće, ispod županijske ceste Lanišće–Račja Vas.