Filipana

Filipana, naselje 8km sjeverno od Marčane, u općini Marčana, na lokalnoj cesti Divšići–Prodol, između drž. cesta Pula–Barban i Vodnjan–Barban (44º60′N; 13º57′E; 172m nadm. vis.); 86 st. (2001). Stanovništvo se tradicionalno bavi gotovo isključivo poljodjelstvom (vinogradarstvo, žitarice), o čemu svjedoče mnogobrojni kažuni.

Legenda o imenu Filipana.
download mp3