Račja Vas

Račja Vas, naselje na Ćićariji (45°26′N; 14°5′E; 692m nadm. vis.); 34 st. (2001), 4km sjeverozapadno od općinskoga središta Lanišća, na cesti Lanišće–Trstenik. Stanovnici se bave poljoprivredom, a u prošlosti osobito stočarstvom i proizvodnjom drvenog ugljena.