Rakalj

Rakalj, naselje na sjeveroistoku Puljštine u blizini Raškoga zaljeva (44°59′N; 14°03′E; 163m nadm. vis.); 487st. (2001), općina Marčana. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom i stočarstvom, vađenjem građevinskoga kamena u obližnjim kamenolomima ili su zaposleni u različitim djelatnostima u Puli i okolnim mjestima. U novije vrijeme počinje se razvijati ruralni i izletnički turizam.